นโยบายการคืนสินค้าของทางบริษัท
คุณสามารถตรวจสอบนโยบายการคืนของให้กับทางบริษัท ตามด้านล่าง
เหตุผลการคืนสินค้า
1.สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
2.บริษัทส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือจำนวนไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้โดยตรงผ่าน line@ หรือโทรติดต่อ 081-130-8800 โดยผู้ซื้อไม่อาจขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้
ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
ทางบริษัทจะรับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินในใบเสร็จที่มีการส่งของคืนจริงเท่านั้น